• 0975.149.648
  • caocagaileo@gmail.com
Cà gai leo Yên Thủy tham dự Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam 2023

Cà gai leo Yên Thủy tham dự Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam 2023

Sản phẩm Cao Cà gai leo Yên Thủy, Trà Mâm xôi tím Cà gai leo của HTX Nông – Lâm Nghiệp Bảo Hiệu vinh dự được lựa chọn là một trong những sản phẩm OCOP tiêu biểu nhất Việt Nam tham dự trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam năm 2023 điễn ra vào ngày 19/09/2023.